İkizdere Bayırköy (Koylav)

Bayırköy, İkizdere’ye uzaklığı yaklaşık 6 km dir. İkizdere-İspir- Erzurum yolu üzerindedir.
Köyün karşısında Demirkapı Köyü yer almaktadır. Yazın çoğunlukla Ovit Yaylası’na çıkarlar. Başlıca geçim kaynakları ise tarım ve hayvancılıktır.
Bayırköy’de diğer köyler gibi göç olayı olmakta, çalışmak ve göç etmek için İstanbul,İzmit,Ankara gibi şehirlere gidilmektedir.
TARİHÇESİ:


Köyün etrafındaki bölgeye dair çeşitli bilgiler antik tarihçilerin (örneğin Herodot'un) yazınlarında yer alır.
Antik Çağ'da uzun süre bir Yunan yerleşimi olsa da sık sık Pers istilasıyla karşılaşmıştır.
Köyün isminin bir Pers istilasında Perslilerin Romalıları yenmek için yaptığı bir hileye dayandığı söylenmektedir. Buna göre petek petek bal yiyen Roma lejyonları uyuyakalmış, saldıran istilacılarca da yok edilmiştir. Köyün rumca koylav "bal peteği" isminin kaynağının bu olduğu rivayet edilir.Bizans döneminde köy Rize merkeze bağlı bir manastır idaresinde kaldıktan sonra Osmanlı yönetimine geçmiştir. Köy Ekşioğlu ve Altıkaya aileleri tarafından iskan edilmiştir.