Çayeli Yamaç KöyüYamaç Köyü Çayeli ilçe merkezine 6 km uzaklıktadır.Şairler Deresi güzergahındadır.Köy dağ yamacında kurulduğundan Yamaç ismini almıştır.


Yamaç Köyü Çayeli ilçe merkezine 6 km uzaklıktadır.Şairler Deresi güzergahındadır.Köy dağ yamacında kurulduğundan Yamaç ismini almıştır.Yamaç Köyü diğer Karadeniz köyleri gibi tipik Karadeniz köylerinin özelliklerine sahiptir.Köyün Tarihçesi:

Köyün tarihi oldukça eskidir.Yaşlılardan alınan bilgilere göre köyün en az 400 yıla yakın bir geçmişi vardır.Bu yöreler Pontus Rum Devletinin hakimiyetinde iken Fatih Sultan Mehmet in fetihleri sonucu bu devlet ortadan kaldırılmış Osmanlı Devleti hakimiyetine geçmiştir.Yamaç köyünde Rumlardan kalma herhangi bir tarihi eser veya tarihi bir kalıntı bulunmamaktadır.Bu yöreye HAVRA denilmektedir.Havra ismi bir rivayete göre balığın havrayı ile bağdaştırılmaktadır.Başka bir rivayete göre de derenin sonlarında dağlık bölgede Rumların ibadet yaptıkları mekan olan HAVRA ile bağlantı kurulmaktadır.Yamaç Merkez Eğteni ismiyle anlatılmaktadır.Bu bölgede ilk yerleşim yerleri Rumlar tarafından kurulmuştur.Çevrede yer ve köy isimlerinin çoğu halen Rumca geçmektedir.

YERİ VE KONUMU

Yamaç Köyü Çayeli ilçe merkezine 6 km uzaklıktadır.Şairler Deresi güzergahındadır.Köy dağ yamacında kurulduğundan Yamaç ismini almıştır.Yamaç Köyü diğer Karadeniz köyleri gibi tipik Karadeniz köylerinin özelliklerine sahiptir.Evler birbirinden uzak topografik olarak dağlıktır.Yamaç Köyü nü oluşturan 3 tane mahalle bulunmaktadır.Bunlar;Yamaç merkez (Eğteni) mahallesi , Orta Mahalle (Cami Yani) ve Kalenderli Mahallesi dir.Yamaç Köyü nde bir ilköğretim okulu,bir sağlık ocağı,üç cami bir Kur-an kursu,iki adet özel çay fabrikası, bir bilardo salonu,üç çay ocağı,üç bakkal,bir tomruk atölyesi ve ekmek fırını bulunmaktadır.

Yamaç Köyünün doğusunda Sırt Köyü,Güneyinde Latifli Köyü, Güneydoğusunda Sarısu Köyü,Kuzeybatısında Yanıkdağ ve Kuzeyinde Esendağ Köyü bulunmaktadır.Yamaç 6 köyün merkezi sayılabilecek bir konuma sahiptir.

SOSYAL KÜLTÜREL DURUM

Sosyal yapı itibari ile akraba ve hısımlık durumlarından dolayı herkes birbirinin yakınıdır.Akraba evliliği eskisi gibi çokça olmasa da kısmen devam etmektedir.Aileler çok kalabalık olup ev reisi babadır.Köyde ahşap evlerin oranı 1950 yıllarında %100 iken bu oran günümüzde %15-20 lere düşmüştür.Ahşap evlerin yanında Nalyalar bulunmaktadır.Nalyalar mısır, fındık v.s saklamak için eskiler tarafından yaptırılmışlardır.
Kültürel durum:

1996 yılında kurulan Yamaç ve civar köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ni kurmuşlardır.Yamaç ve civar köyleri,derneği çalışma ve faaliyetlerinden dolayı takdirle karşılanmaktadır.Bu faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz Yamaç(Eğteni) Merkez yolunun betonlanması,elektrik kabinin yapılması,Bu kabinin aracılığı ile Köy ve civar Köylerin elektrik sorunu,arıza kesinti sorunları ortadan kaldırılmıştır.Sarısu,Sırt ve Yamaç köyü ne elektrik kabininden ayrı ayrı elektrik akımı verilmektedir.Ayrıca derneğin faaliyetleri arasında Yamaç İlköğretim Okulu nun çevre duvarının yapılmasını ve Yamaç (Merkez) Camii nin minaresinin yapılmasını da sıralayabiliriz.

EĞİTİM VE SPOR

EĞİTİM

Yamaç Köyü nde okur yazar olmayan yok denecek kadar azdır.Okur-yazar oranı %98 lere çıkmıştır.Yamaç Köyü ilkokulu 1951-52 de eğitim ve öğretime açılmıştır.1997 yılında ilkokul,İlköğretim statüsüne alınmıştır.Sarısı Köyü Okulu eski ve yıkık durumda olduğundan,köy öğrencileri Yamaç ilköğretim de eğitim ve öğretim görmektedir.Yamaç İlk öğretim bir katlı olup eğitime cevap verememektedir.Bir an önce oklun üst katlarının yapılması,devlet vatandaş işbirliği ile hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

SPOR

Yamaç köyünde 1987 yılında Yamaç ve civar köylerin yardımıyla “Altıköy Birlik Spor “ adı altında sadece futbol branşında faaliyette bulunan bir spor kulübü kurulmuştur.Kulüp Rize de 3 yıl boyunca spor faaliyetlerine katılıp başarılı sonuçlar almıştır.Daha sonra Çayeli Stadı nın çimlenmesinden ve maddi imkansızlıklar yüzünden kulüp Çayeli nde Eski Pazar mahallesindeki esnaf arkadaşlara teslim edilmiştir.İsmi de “Çayeli Birlik Spor “ olmuştur.Daha sonra kulübün bir türlü yakasını bırakmayan maddi imkansızlıklar yüzünden,kulüp kapatılma durumuna gelmiştir.Köydeki genç kardeşlerimiz Okulun oyun alanında futbol, voleybol ve tenis oynayarak spor yapmaktadır.

EKONOMİK DURUM VE YETİŞEN ÜRÜNLER

EKONOMİK DURUM:

Köyü oluşturan ailelerin geçim kaynağı çaydır.Kadınlar arazide çalışırlar, erkekler ise çay fabrikalarında işçi olarak çalışarak hayatlarını idame ettirmektedirler.Köyümüzde bulunan Petek Çay ve Ufuk Çay ın yöremize katkısı büyüktür.Genç arkadaşlar bu fabrikalarda çalışmaktadır.Kış aylarında iş imkanı olmadığından erkekler gurbete çıkıp ekmek parası kazanmak için çalışmaktadırlar.Köyümüz de göç oranı yüksektir.1970 yıllardan bu yana göç vermektedir.Genellikle İstanbul da çok hemşehrimiz fırıncılık,marketçilik ve inşaatçılık yapmaktadırlar.Hemşehrilerimizin Yamaç ve civar köyleri “Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ne maddi ve manevi desteğini devamlı beklemekteyiz.

YETİŞEN ÜRÜNLER

Yetişen ürünler çok çeşitlilik arz etmesine rağmen aile bütçesine ekonomik katkıda bulunacak kadar yetiştirilmemektedir.Son yıllarda çay a alternatif olması bakımından kivi yetiştiriciliğine başlanmıştır.

Köyümüzde arıcılık da yapılmaktadır.Kivi ve Arıcılık ziraatında hızla artış gözlenebilecek bir duruma gelmiştir.

KÖY NÜFUSU

Yamaç Köyü nüfus bakımından köy özelliğini aşmış bulunmaktadır.Son sayım sonuçlarına göre 2000 civarında bir nüfusa sahiptir.200 e yakın hane bulunmaktadır.Köyümüz 6 köy ün merkezi sayılmaktadır.İnşallah yakın bir zamanda belediye yi kurup ekonomik sosyal ve kültürel faaliyetlere öncülük edecek ve yöremizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Ulaşım

Coğrafik özelliklerden dolayı yollar dar ve düzensizdir.Ulaşım minibüs ve taksilerle sağlanmaktadır.Çayeli merkezden köyümüz merkezine 6km lik bir yol güzergahı vardır.Rize vilayetinden gurup yolu,asfalt veya beton olmayan iki yoldan biridir.1995 yılında sel felaketinde dere,yolların yan kısımlarına büyük ölçüde zarar vermiştir.1997 yılında alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.Yapılan çalışmalar yetersiz olup halen yolumuzun eski durumda olduğu görülmektedir.Devletimizin bu gurup yoluna bir an önce yatırım yapmasını istiyoruz.