Rize Atasözleri

Adami yapan da karidur, yikan da karidur.
Aferun torbasi dolmaz
Afkurmasini bilmeyen köpek, koyuna kurt götürür
Ağaca çiksam papucum yerde kalmaz
Ayranum budur, yarisi sudur yersan da budur, yemesan da budur
Bacanak bacanaği dere başukari arar
Bahane siğirlere dolaniyi sirtlere
Bekle eşeğum bekle, manca pişerde yersun
Ben derum torunum yok, o derki dayimsun dayim
Bilmeduğun atun kerisina keçma
Bişe desem soz olur, demesam maraz olur
Borç çikti bine gel elmanin dibine
Cihanun kördüğü dane bitmez
Çalişta gavura kalsun
Çocukla kirma yola olur başuna bela
Çorbaki daşar, kepçenin pahasi olmaz
Değneğum dağarciğum, suparam süreceğum
Demir taradi sağa da yaradi
Dut demeğa dudak lazum

Et diline biçak eline
El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur
Elçilerin ya bir kot yalani ya bir kot altini olacak
Etme kulum bulma zulum
Ettim kızıma nasihat tutmadu oga bir saat
Evi sildim süpürdüm, kutis geldi oturdu
Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler mali?
Ezme, ezilma, orta kal
Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara cence.
Farzdan önce farz var.
Gemi aldin, kiçina; toprak aldin, içine; kari aldin başina geç otur.
Haçan bir kiz kaçacak yan basar ayağini
Gelin olursun ederler seni huri; sonra misir ekmeği vermezler sana kuri
Huçumet işine karişma, delinun işine karişma, Ellağun işine hiç karişma.
İki şoza bir güneli üstüne bir hapsikoli
İlan topraği ufura ufura yer
İlan eğrulur, buğrulur deliğune kirinca doğrulur
İyiluk yap at bayişağa
Kadun erkağe yuk taşutmaz
Kalbim defter, dilum donmez
Kalkti rahmetli, oturdi korbakor
Kara biber karadur, diremlan satiliyi. Karda öyle beyazdur çureklen atiliyi.
Karinin eyisi eve cirmez, çotisi yere cirmez
Karinca çi kanadlanu, cebermeği yakin olur.
Kedi anasinin cani içun siçan tutmaz.
Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz
Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim
Kestane kumuşiden çikti, kerisini beğenmedi
Kiz çay yaprağina bencer, zamanini keçurdun mi kartlaşur
Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum
Korkma kişin kişundan, kork Aprilun beşinden, oçuz ayrilur eşinden
Köpeği andun, kutilayi hazirla
Köpek tüyünü değişir, huyunu değişmez
Kumden halat olmaz
Kurdun adi çikti, çakallar baş koparayi
Lafun tutulursa haçimsun, tutulmazsa sen çimsun
Madem kideyu miras, bende yiyeyum biraz
Mart kapudan baktirur, kazma kürek yaktirur
Memiş, gurbette kazandiğini yemiş
Menfaatleri olduğu zaman vav olurlar

Mut mut dema armut de
Ne doğrarsan çanağuna o gelur kaşiğuna

O kizim saha derum o celinum sen işit
Ormanlarin gozi var, yolun kilavuzu var
Ortak atun beli kiruk olur.
Ortak mala çöpek bile işemez
Öküz eldi ortaklik bozuldu.
Pahane uşağa, yarisi bayişağa
Rize'ye vali olacağina, çay alum yerine bi sepetçi ol.
Sen kârin peşindesun haziri elden citti
Siçan işedu denize da oldi oğa ortak
Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da takar peşine
Sirğan yerina sirğan biter
Sünçer düştü terekten kirdi da belini
Yaşaduğun gun arkada kalur
Yetimun koletisi pişmez, pişseda yanar
Yuz sene ilerisinu duşun, bir da cerisini
Zayuf atun kiblesi olmaz