Adres :
Piri Çelebi Mah. Cumhuriyet Cad. Medine Hanı No:99
Telefon :
+90 464 213 29 59