Adres :
Kazım Karabekir Cad. Kuyumcular Sok. Mataracı Han
Telefon :
+90 464 212 06 45