Beddualar
 • Adun çesilsun
 • Allah yedi yorgan yipratasun
 • Ander kalasun
 • Başun kesile
 • Dert başuna
 • Hay korbakor çikasun
 • Heyirini cormeyesun
 • Kisa cunli olasun
 • Korbakor olasun
 • Murt cidesun
 • Nabedil olasun
 • O ander kalasun
 • O ander kaybana kalasun
 • O başin kesile da kellen
 • O keseyim seni aleme
 • Oğa çok eğriluk etti, ecrini çekecek
 • Pakliya seni
 • Peşuk sallamiyasun
 • Sincile enesun
 • Tamdan tuma çidesun
 • Ubur çikasun
 • Uşak çipasi çesmeyesun
 • Vay başuna
 • Vay vereyim aklin
Dualar

 • Allah ağrilaruni kafdağinun arkasina aşursun
 • Allah bedeni sihetuni versun
 • Anan kesilsun sağa
 • Beyaz sakal tariyasun
 • Boş çeseye salmayasun
 • Çoh heyir coresun
 • Dunyanun adini alasun
 • Haznelere çatasun
 • Kadani alayim
 • Kadani alasun
 • Nere var bi cuneş oreya olasun
 • Nur aksun mezarluğuna
 • O binam, kesileyim sağa
 • O verenine kurban olayim
 • Oğul veresun da duynayi doldurasun
 • Sakallarini tariyasun
 • Sular gibi artasun
 • Topraklari kadar yaşiyasun
 • Uşaklarun da sağa ole etsun
 • Zihnunuzi çesçin etsun