Rize Bilmeceler

1
Ağizi haho
Deliği vizo
Zaçada ziço
Zaçada ziço
2
Alaca bulaca
Çikar ağaca
3
Alti kül, üstü kül
İçine bir sari gül
4
Alttan yer
Ustten çikarur
5
Alti çeğnem
Usti çeğnem
İçinde bir garip nenem
6
Babasi eğri büğrü
Annesi yavan kadin
Kizi güzeller güzeli
Oğlu sohbetlerde gezer
7
Başi tarak
Kuyruğu orak
8
Ben giderum o gider
Pare kadar iz eder
9
Bir duvara iki tekne
10
Bir Bayirda iki kenef
11
Bir kara kocakari
Etekleri yukari
12
Bi etek yumurta
Sabahleyin baktum
Bi dane yok1
3
Bir vururum bin döker
14
Bir kara koca kari
Belinde şal kuşaği
Hiç yakişmamiş ona
Almiş bekar uşaği
15
Burdan vurdum kilici
Karşidan çikti uci
16
Çozun beni ipumden
Vereyum size yukumden

17
Dedem aruk
Paşu saruk
18
Dört yaşina
Dert başina
19
Elde konuşur
Yere konunca susar
20
Evun ustunda kirk atli
Kirkida kara kapakli
21
Ey hanesi hanesi
Kizlarun meyhanesi
Topuğundan su çikar
Ağzindan da tanesi
22
Firunda pişer
Avluya işer
23
Ğopi ğopi, altun topi
24
İki direk bir nayla
25
Kara kuzgun
Sapi uzun
Hem sizun var
Hem bizum
26
Kendi demirden
Kuyruğu kendirden
27
Kitledum sanduğu
Puşkulleri dişari
28
Kuyinun içine suyi
Suyinin içine ilan
İlanun ağzina mercan
29
Nenemun etekleri
Süpürür hendekleri
30
Sari sari sanduri, dori dori donduri, kirmizi pependeru
31
Saridur sarkar
Düşeceğum diye korkar
32
Supurdum odayi
Otukodum babayi
33
Ucar ucar, beyaz sicar
34
Uzun uzun ip kider
Dibina da kup kider
35
Uzun uzun uzatirlar
Gelin gibi donatirlar
Uzun yola yollatirlar
36
Üstü çimen biçilur
Alti pinar içilur
37
Vili vili, dibi tuyli
38
Yazi yazar imam değil
Ağaca cikar insan deyil
39
Yer altinda
Dedemun sakalidur
40
Yerden piter pi foli,
Pelindedur piştofi
1) Küp 2) Fasulye 3) Pilekide Misir Ekmeği 4) Rende 5) Ekmek 6) Asma, Yaprak, Üzüm, Şarap 7) Horoz
8) Değnek 9) Kulak 10) Burun 11) Zincir 12) Yildiz 13) Elek 14) Tabanca 15) Mermi 16) Yayik 17) Rokopoli
18) İskemle 19) Kalem 20) Çivi 21) Değirmen 22) Kiremit 23) Portakal 24) Tavuk 25) Tava 26) Çuvaldiz
27) Göz 28) Şişeli Lamba 29) Rüzgar 30) Sandik, dolap, ateş 31) Ayva 32) Soba 33) Kar 34) Kabak
35) Cenaze 36) Koyun 37) Muşmula 38) Kohlidi, Salyangoz 39) Pirasa 40) Misir