yenİkÖy mahallesİ tevfİk İlerİ caddesİ meteler İŞhani no:22 kat:3+4+5+6+7+8 rİze
4642170891