Çayeli Şairler Mahallesi


Şairler Deresi boyunca Çayeli’nden Yanıkdağ köyüne kadar uzanan köy tipi kalabalık bir mahalle.yaklaşık 200 hane ve1500 nüfusa sahiptir. Bu nüfusu oluşturan 11 sülale vardır.


Şairler Deresi boyunca Çayeli’nden Yanıkdağ köyüne kadar uzanan köy tipi kalabalık bir mahalle.yaklaşık 200 hane ve1500 nüfusa sahiptir. Bu nüfusu oluşturan 11 sülale vardır. Çolaklar (Şahinkaya), Saçoğulları, Kurçenliler, Sarıahmetoğulları (Sarıkaya), Ömerdayıoğulları (Ozanlar), Yelkenciler, Albayraklar, Ustalar, Keseparalar, Sarıçamlar, Sargınlar, Beşikçiler.

EKONOMİSİ:

Tüccar ve esnaflığa dayalı çaycılık ve sanatkarlık. Ticaret, çaydan ağır basınca, çaylıklar başka yerlerden gelenlere yarılığa verilmiştir. İlk çay yapan öncüler sayesinde Şairler, çaydan çok önceleri nasibini almış ve hemen hemen çay yapılabilecek her yer çaylık yapılmıştır. Mahallede hane başı yılda ortalama 300 milyon liralık çay geliri vardır. Şimdi yan gelir çalışmalarında kivi üretimine geçilmiş iyi neticeler alınmaktadır. Ekonomik değeri ölçüsünde de süratle yeni girişimler olmaktadır. Ayrıca İstanbul ve diğer büyük şehirlerde iş kurmuş, mahallesine bağlı kopmamış aileler de vardır. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde faaliyet göstererek cami tezyinatı ve hattatçılık yapan Selahattin Paralı ustanın oğulları, erişilmesi zor kalitede eserler vermekte, sanat değeri çok yüksek işletmelerle büyük takdir toplamaktadırlar. Geçen yıl aşağı mahallede günde 20 ton işleme kapasiteli bir özel çay farikası kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Ayrıca son yıllarda arıcılık çalışmaları da artış göstermiştir. Şairler mahallesinin üç çay alım yeri, ikisi kubbeli üç camii, taş köprüsü ve değirmeni vardır. İlkokulu kapanmış ve lojman da kullanılmayacak durumdadır. Aşağı mahalle sınırındaki Hasan Yılmaz ilkokulu tercih edilmiş, çocuklar oraya götürülmüştür.

KÜLTÜR:

Yukarı cami ve Taşköprü haricinde mahalle sanatsal değeri olan eser yok gibidir. Özenle yeni yapılmış birkaç ev vardır ki bunlar takdire şayandır. Yer kıtlığı nedeniyle yeni evler artık hep apartman şeklinde yapılmaktadır.

Şairler mahallesinin bir takım öncülükleri vardır. 1900‘lu yılların başında bir çok insanımız Rusya’da işverendi. Ama bunların içinde Zelkif Yelkenci hem iş veren, hem de hemşerilerinin danıştığı bir bilge kişi idi. 1930’lu yıllarda Türkiye’nin sayılı müteahhitleri Mahmut Ozan ve Kardeşleri, 1940’lara doğru Türkiye’nin sayılı müteahhitleri arasına girdiler.