Çayeli Hassadıklar Mahallesi

Çayeli Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize'nin bir ilçesidir.Çayeli, Rizenin 19 km doğusunda yer alır. Yüzölçümü 473 km dir.Doğudan Pazar, güneyinden Çamlıhemşin ve İkizdere, batıdan Rize merkez ilçeleri,kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Dar kıyı şeridi ve hemen arkasında yükselen, denize paralel sıradağlarıyla tipik bir Doğu Karadeniz kıyı ilçesidir. Büyük bir bölümü, Doğu Karadeniz Dağları'nın en yüksek kesimini oluşturan Rize Dağları'yla kaplıdır. Güney ucunda yükselti 2,000 m yi aşar.

Ekonomi:
İlçe ekonomisinin temeli çay üretimine dayanır. Yörede çay üretimi başlamadan önce ana ürün mısırdı. Çayelinde hem yerleşime, hem de bitkisel üretime elverişli tek alan dar kıyı şerididir. Nüfusun büyük bir bölümü burada toplandığı gibi, çay ekimi de bu kesimde yoğunlaşmıştır.Türkiyedeki çay ekim alanlarının üçte ikisi Rize ilinde, bunun da büyük kısmı Çayeli ilçesinin sınırları içindedir.

Tarihçe:
Çayeli İÖ 700 lerde Miletoslularca kuruldu. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus egemenliklerine girdi. 1461 de II. Mehmet (Fatih) tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1622 de Abaza korsanlarının saldırısına uğrayarak yağmalandı.Şemsettin Sami, Kamasül-Alamda, önceleri Mapavri olarak adlandırılan Çayelinden "Trabzon vilayetinin Lazistan sancağının Rize kazasına bağlı bir nahiye" olarak söz eder. I. Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altında kalan yöre 9 Mart 1918 de işgalden kurtuldu. Çayeli 1878 de nahiye 1944 de Çaybaşı adıyla ilçe oldu.Sonradan adı Çayeli olarak değiştirildi.

HASSADIKLAR MAHALLESİ:
Hassadıklar Mahallesi,Çayelinin güneyinde merkeze 2 km mesafede kuzey batisinda kücükcanferpaşa(çenceva) kuzeydoğusunda adalar mahallesi(kundoz) güneybatisinda şirinköy(arpik) güneydoğusunda beyazsu köyüyla komşu. büyükköy yolu ve çanoderesi doğusundan ğeçen hassadıklar, eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir.nufus olarak yazın kalabalık,kışın 5,10 evin ancak açik bulunabileceği tipik bir karadeniz yerleşim yeridir.mahallemizde KARADERELİ,BİLGİN,HASTA,DEMİRBOŞNAK,HAS,KURÇENLİ,D OĞRU,AYDIN,DOĞRUSADIK,KURFEYİZ,SADIKOĞLU,KOÇ,SAROĞ LU,LEVENT,KAKŞİ,KULAKSIZOĞLU ve YILMAZ aileleri yaşamaktadır....